Ketterästi kehittäen vai lopputulos tiukasti määriteltynä

Buustia liiketoimintaan haetaan digitalisoimalla omia sisäisiä toimintoja tai parantamalla asiakaspalvelua.

Vuosi 2021 oli Codecontrolilla työntäyteinen. Yritykset ovat saaneet elvytysrahaa ja tukea kehittämiseen, ja se on osaltaan pitänyt ohjelmisto-osaajat kiireisinä.
– Monilla yrityksillä on ollut jo pitkään mietittynä kehitystarpeita, ja sitä kautta on ollut olemassa patoutunutta kysyntää, joka nyt purkautuu. Aiemmin ei välttämättä ole ollut rahaa toteuttaa uskaliaita hankkeita, tietää Codecontrollin toimitusjohtaja Jari Ruusunen.

Ostajana liikkeellä ensimmäistä kertaa

Nyt palveluja ja liiketoimintaa digitalisoivat myös muut kuin kokeneet ohjelmistoalaa jo pitkään hyödyntäneet yritykset ja toimialat.
– Perinteiset alat ja sellaiset pk-yritykset, joilla aiemmin ei ole ollut omia ohjelmistoja, digitalisoivat nyt palveluitaan. Esimerkkeinä näistä ovat muun muassa rakennusliikkeet, LVI-yritykset ja autokorjaamot.

Ohjelmistoyritykset ovat uusien asiakasryhmien myötä itsekin uuden edessä ja joutuvat miettimään omaa asiakaspalveluaan. Ostajat ja myyjät oppivat nyt puolin ja toisin.
– Kun asiakkaat eivät enää välttämättä tarkkaan tiedä, mitä ovat tilaamassa ja ohjelmistopuolen ammattilainen ei välttämättä heti osaa avata ohjelmistoalan toimintatapoja, niin riskinä on, että tulee helposti myös konflikteja. Tässä on alalla edelleen oppimista, jotta pettymyksiltä vältytään.

Viime vuosi osoitti, että koko ajan yhteinen sävel löytyy paremmin ja ongelmista osataan puhua.

Termit tutuiksi

Alussa on erityisen tärkeää tunnistaa ketterän kehityksen ja perinteisen ohjelmistokehityksen erot. Ketterä kehitys lähtee usein liikkeelle suppealla määrittelyllä ja kehityskulku tapahtuu matkan varrella. Sen etuna on nopea liikkeelle lähtö ja – ketteryys. Haasteena on kuitenkin projektien ja lopullisten kustannusten vaikea ennustaminen.

Perinteinen tapa on ketterää kömpelömpi, mutta siinä on jo alkuun määritelty toivottu lopputulos yhteisymmärryksessä. Perinteisen tavan haasteena on usein tahto muuttaa alkuperäistä suunnitelmaa matkan varrella, kun uusia toiveita ja ideoita syntyy kehitystyön myötä. Tällöin myös alkuperäinen kustannusarvio natisee.
– Sovellus aina kuitenkin muuttuu matkan varrella. Siihen pitää osata varautua, että yllätyksiä tulee ja siinä mielessä ketterään malliin muutokset mahtuvat paremmin. On tärkeää pitää asiakas tietoisena projektin tilasta.

Liikkeelle kannattaa lähteä pienillä projekteilla.
– Pieni projekti on ehdottomasti helpompi pitää kasassa.


Ohjelmistokehityksen projekti mielessä? Pyydä koodisankarit apuun!

Palaa sankaritarinoihin