Codecontrol on tekemässä koulutuksen tulevaisuutta

Codecontrol on mukana kaikkien Suomen korkeakoulujen yhteisessä Digivisio 2030 -hankkeessa, jossa kehitetään oppimisen tulevaisuutta. Codecontrolilta on nimetty hankkeeseen asiantuntija, joka tuo tiimiin teknistä osaamista ja monialaista kokemusta sovelluskehityksestä.

Digivisio 2030 on Suomen korkeakoulujen hanke, jonka käytännön toteutuksesta vastaava hanketoimisto koostuu pääosin Tieteen tietotekniikan keskuksen, CSC:n, asiantuntijoista. Hankkeen ensimmäinen toteutus on uusi digipalvelu, joka kokoaa korkeakoulujen opintotarjooman yhteen paikkaan oppijoiden saataville helposti ja vaivattomasti.

– Jo nyt, mutta erityisesti tulevaisuudessa, meidän kaikkien pitää syventää osaamistamme. Kehittämäämme palvelua rakennetaan erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta, selventää Digivisio 2030 -hankkeen hankepäällikkö Jonna Piiroinen.

Codecontrol on mukana hankkeessa kansainvälisen digitaalisen muutoksen konsulttiyhtiön Goforen kautta. Codecontrolin asiantuntija ja osakas Toni Iltanen toimii hankkeen ratkaisuarkkitehtina ja on osa Ratkaisut ja tietoturva -tiimiä. Digivisio 2030 työllistää useampia toimijoita, mikä mahdollistaa myös Codecontrolin ja Goforen tuloksekkaan yhteistyön hankkeen puitteissa.

Yhteistyötä etänä ja yhdessä

Suomen korkeakoulujen opinnot yhteen kokoavan koulutustarjottimen rakentaminen ei ole pikkujuttu. Sovelluskehityksen näkökulmasta projektissa on huomioitava monenlaisia asioita, ja jo pelkkä moniammatillisen hanketiimin organisoituminen vaatii oman työnsä.

– Toni on ollut mukana palvelun sovelluskehityksessä alusta asti. Hänen asiantuntijuudestaan on ollut valtava apu perustan luomisessa ja yleisesti työn organisoimisessa. Lisäksi Toni on ratkaisuarkkitehtina aktiivisesti mukana ratkaisun suunnittelussa, kertoo Piiroinen.

Yhteistyötä hankkeessa tehdään hybridimallin mukaisesti. Arjen työt hoidetaan etäyhteyksillä, mutta työtä suunnitellaan säännöllisesti myös kasvotusten eteenpäin yhteisissä suunnittelupäivissä.

Kokemuksen kautta arvoa

Codecontrolilla on kokemusta sovelluskehityksestä lukuisilta aloilta, joskin korkeakoulut ovat uusi aluevaltaus. Monipuolisen kokemuksen kautta Codecontrolin asiantuntijat osaavat nostaa esiin hyviä käytäntöjä muilta toimialoilta eri projekteissa hyödynnettäväksi.

– Toni vie asioita eteenpäin niin teknisellä tasolla kuin ratkaisutasolla. Hän katsoo asioita kauaskantoisesti ja konsultoi palvelun kehitystä myös esimerkiksi testauksen näkökulmasta, jatkaa Piiroinen.

Yhteistyö on sujunut mainiosti ja jatkuu yhä. Yhteistyön tiimoilta Codecontrol on mukana luomassa tulevaisuuden koulutusmaailmaa, jolla on merkittäviä vaikutuksia niin yksilön kuin koko yhteiskunnankin tasolla.

Tarvitseeko sinun projektisi sovelluskehityksen osaajaa? Ota yhteyttä ja sovitaan juuri teidän tarpeitanne palveleva diili: Ota-yhteytta

Palaa sankaritarinoihin